ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
23 ก.พ. 55 ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา "ถอดบทเรียนมหาอุทกภัยปี 2554"

วันที่ 21 ก.พ. 2555
 
         วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 การประปานครหลวงร่วมกับสมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาเรื่อง "ถอดบทเรียนมหาอุทกภัย ปี 2554" โดยมีผู้แทนจาก 25 ลุ่มน้ำ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 500 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น
         ในการนี้ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จะเป็นประธานเปิดการสัมมนา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 น. โดยสถานีโทรทัศน์ TPBS ร่วมถ่ายทอดสดตลอดทั้งสองวัน
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125