ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน.จับมือ WHO และประปาสิงคโปร์ จัดสัมมนา "โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)"

วันที่ 21 ก.พ. 2555
 
         สถาบันพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง (กปน.) จะจัดสัมมนาเรื่อง "โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)" ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ซึ่ง กปน. ได้เชิญผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และประปาสิงคโปร์ (PUB) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความเข้าใจพื้นฐานเรื่องโครงการจัดการน้ำสะอาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การอนามัยโลกได้รณรงค์ส่งเสริม และมีการดำเนินโครงการนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รวมทั้งประเทศไทย ตลอดจนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125