ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน.จับมือ ธ.ไทยพาณิชย์รับชำระค่าน้ำผ่านบัตรเครดิต

วันที่ 21 ก.พ. 2555
 

          การประปานครหลวงลงนามสัญญาการเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าน้ำประปาโดยเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิต ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยอายุสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555-15 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125