ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมต้อนรับนายกฯ ในโอกาสตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 16 ก.พ. 2555

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังผลการติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในวันนี้คณะฯเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงแผนป้องกันนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน การปรับปรุงประตูระบายน้ำ พื้นที่แก้มลิง รวมถึงการบูรณะโบราณสถานในเกาะเมือง
          ในการนี้ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ มท.2 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวป้องกันคลองประปาของ กปน. ที่สั่งการให้ดำเนินการเสริมแนวคลองประปาเร่งด่วน เป็น 6 ระยะ โดยทุ่มงบประมาณอีก 517 ล้านบาท เพื่อยกระดับถนนลูกรังเดิม ทั้ง 2 ฝั่งคลอง ตั้งแต่สถานีสูบ น้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ถึง ท่อลอดคลองรังสิต ราว 10 กิโลเมตร ส่วนตั้งแต่ท่อลอดคลองรังสิต ถึง โรงงานผลิตน้ำบางเขน ระยะทาง 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีการจราจรคับคั่ง จะดำเนินการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก และในฝั่งกลับกันซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อการสัญจรจะเสริมคันดินและเสาเข็มเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR คาดว่าจะประกวดราคาได้ก่อนเมษายนนี้ และจะเร่งดำเนินการทุกระยะพร้อมกัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนระยะยาว ที่ขออนุมัติจากรัฐบาลผ่านกระทรวงมหาดไทย ด้วยงบประมาณ 3,500 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาพัฒน์ฯ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบเมื่อไร กปน. จะดำเนินการทันที
          สำหรับเป้าหมายการตรวจติดตามสถานการณ์ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็เพื่อ 1. ติดตามงานแก้ไขปัญหาตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณฟื้นฟู เยียวยา และงบประมาณตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 2. ทำความเข้าใจร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ (area) และส่วนราชการในระดับกระทรวง (function) เกี่ยวกับแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และ 3. รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125