ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 15 ก.พ. 2555
 

          ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาอุทิศ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จะลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การฝึกอบรม และการเป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารการจัดการและนวัตกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาองค์กร อันจะส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา และการพัฒนาพนักงานของ กปน.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125