ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 15 ก.พ. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มพนักงานใหม่ของการประปานครหลวง (กปน.) จำนวน 65 คน ร่วมกันเดินรณรงค์ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และรู้จักวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมทำความเข้าใจเรื่องของน้ำประปา นอกจากนี้ยังได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของ กปน. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125