ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ตอบแทนน้ำใจผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 15 ก.พ. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานของ กปน. ที่ประสบอุทกภัยกว่า 800 คน ซึ่งลูกจ้างเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้องค์กรผ่านพ้นวิกฤติมหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ตามโครงการ "ซับน้ำด้วยใจ” รายละไม่เกิน 5,000 บาท ใช้งบประมาณ 4.5 ล้านบาท

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125