ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
นักเรียน ร.ร.สาธิตเกษตร ดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน

วันที่ 14 ก.พ. 2555
 
          เมื่อเร็วๆ นี้ คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 32 คนจากโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Satit Kaset IP) เข้าศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำประปา ที่มาของแหล่งน้ำดิบ ความสำคัญของน้ำสะอาด เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักรู้ในคุณค่าของน้ำ ซึ่งน้องๆต่างให้ความสนใจในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมาก
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125