ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

วันที่ 26 ต.ค. 2563

          นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. เปิดเผยว่า กปน. สามารถคว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2562-2563 และเป็น 1 ใน 19 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารงานโดยเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์

          ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ผ่านมา กปน. เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจึงปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ตอบสนองการดำเนินวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. จะรักษามาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125