ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ร่วมทอดกฐิน วัดสำแล ประจำปี 2563

วันที่ 11 ต.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดสำแล ตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสำแล ประจำปี 2563

          ในการนี้ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานฯ ในนาม กปน. ได้ร่วมมอบเงินทำบุญทอดกฐิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดสำแล พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

          ทั้งนี้ กปน. ได้ร่วมทอดกฐินวัดสำแลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ซึ่งวัดสำแล ถือได้ว่ามีคุณูปการต่อ กปน. ที่อนุญาตให้ กปน. ตั้งจุดรับน้ำดิบฝั่งตะวันออก รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงประชาชนมาจนปัจจุบัน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125