ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล

วันที่ 14 ต.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายวีระกร คำประกอบ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม นายอิสระ สมชัย และคณะรวม 30 คน  ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานแม่น้ำป่าสักช่วง จ.พระนครศรียุธยา และแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณที่ตื้นเขิน และแนวทางการผลักดันการรุกล้ำน้ำเค็มออกจากน้ำจืด ซึ่งในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 คาดว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนสำหรับการผลักดันน้ำเค็ม ซึ่งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวได้รับมอบหมายให้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ

           ทั้งนี้คณะฯ ได้รับทราบแผนและแนวทางการบริหารจัดการโดยภาพรวมของ กปน. ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับคณะฯพอสมควร

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125