ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล

วันที่ 14 ต.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายวีระกร คำประกอบ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม นายอิสระ สมชัย และคณะรวม 30 คน  ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานแม่น้ำป่าสักช่วง จ.พระนครศรียุธยา และแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณที่ตื้นเขิน และแนวทางการผลักดันการรุกล้ำน้ำเค็มออกจากน้ำจืด ซึ่งในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 คาดว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนสำหรับการผลักดันน้ำเค็ม ซึ่งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวได้รับมอบหมายให้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ

           ทั้งนี้คณะฯ ได้รับทราบแผนและแนวทางการบริหารจัดการโดยภาพรวมของ กปน. ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับคณะฯพอสมควร

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125