ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กรณีท่อประปาแตกรั่ว บริเวณเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษกด้านใต้

วันที่ 14 ต.ค. 2563

          เมื่อ​วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร กปน. เข้าพบ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขอบคุณในฐานะเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กรณีเหตุท่อประปาขนาดใหญ่แตก​รั่วฉุกเฉิน บริเวณถนนคู่ขนานเลียบทางด่วนวงแหวนกาญจนา​ภิเษกด้าน​ใต้ ใกล้หมู่บ้านเดอะแกรนด์ อาทิ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีน้ำประปาไม่เพียงพอฯ การร่วมส่งกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ สำหรับแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จนกระทั่งสถานการณ์ดังกล่าว คลี่คลายลง เป็นต้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125