ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ผู้ว่าการ กปน. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และรับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 15 ต.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยนายทรัพย์ประเสริฐ จิรพนาสม ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 8 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และรับพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กปน. ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภท "Single Fund กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125