ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ผู้ว่าการ กปน. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และรับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 15 ต.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยนายทรัพย์ประเสริฐ จิรพนาสม ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 8 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และรับพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กปน. ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภท "Single Fund กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125