ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. สร้างบุญใหญ่ จัดพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดบัวหลวง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ 16 ต.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา  09.30 น.  นายกวี  อารีกุล  ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)  เป็นประธานในพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี กปน. ประจำปี 2563 ณ วัดบัวหลวง ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  โดยมี นางนงลักษณ์  รัตนอุดมโชค รองผู้ว่าการ (การเงิน) ในฐานะประธานกรรมการคณะ อำนวยการจัดงาน  คณะผู้บริหาร พนักงาน  ผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมกับสาธุชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันทำบุญในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

          ทั้งนี้ กปน. ได้จัดให้มีประเพณีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 23 โดย กปน. มีจิตศรัทธาถวายองค์กฐิน  กองผ้าป่า สามัคคี และปัจจัยที่ได้จากเงินบริจาค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,268,869.65 บาท   โดยยอดเงินดังกล่าวจะนำไปร่วมก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่  เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ  หลังจากศาลาฯ หลังเดิมเสียหาย เนื่องจากเหตุอุทกภัย

          ในการนี้  ผู้ว่าการ กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน ในชุมชน  จำนวน  5  แห่ง  อาทิ โรงเรียนวัดดาวเรือง  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน  เป็นต้น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาชุมชน  ควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงอยู่สืบไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125