ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ตรวจสอบและพิมพ์บัตรเข้าสอบ

วันที่ 13 ก.พ. 2555
 
       ผู้ที่สมัครสอบเข้าทำงานที่การประปานครหลวง และได้พิมพ์บัตรเข้าสอบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ขอให้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์ใหม่อีกครั้ง http://job.mwa.co.th/
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125