ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ขอบคุณช่อง 3

วันที่ 13 ก.พ. 2555

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) และทีมงาน มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในฐานะเป็นสื่อกลางที่ดี ช่วยเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนผู้ใช้น้ำในช่วงที่เกิดวิกฤติมหาอุทกภัยที่ผ่านมา

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125