ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ขยายเวลาคืนเงินประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ถึง 30 มิ.ย. 64 ย้ำคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ไม่มีจำกัดเวลาปิดรับ

วันที่ 15 ต.ค. 2563

กปน. ขยายเวลาคืนเงินประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ถึง 30 มิ.ย. 64 ย้ำคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ไม่มีจำกัดเวลาปิดรับ

          นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่ กปน. ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ขณะนี้ กปน. ได้ขยายระยะเวลาการรับเงินคืนผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ไปอีก 6 เดือน จากเดิม 31 ธันวาคม 2563 เป็น 30 มิถุนายน 2564 แต่สำหรับการรับเงินคืนผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร (ด้วยเลขบัญชีธนาคาร หรือหมายเลขพร้อมเพย์) สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยผู้ใช้น้ำทั้งประเภทที่พักอาศัย (R1) และประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและอื่น ๆ (R2) สามารถลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำได้ที่

เว็บไซต์ http://www.mwa.co.th
แอปพลิเคชัน MWA onMobile
line: @MWAthailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call Centerโทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line: @MWAthailand

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125