ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ขยายเวลาคืนเงินประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ถึง 30 มิ.ย. 64 ย้ำคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ไม่มีจำกัดเวลาปิดรับ

วันที่ 15 ต.ค. 2563

กปน. ขยายเวลาคืนเงินประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ถึง 30 มิ.ย. 64 ย้ำคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ไม่มีจำกัดเวลาปิดรับ

          นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่ กปน. ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ขณะนี้ กปน. ได้ขยายระยะเวลาการรับเงินคืนผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ไปอีก 6 เดือน จากเดิม 31 ธันวาคม 2563 เป็น 30 มิถุนายน 2564 แต่สำหรับการรับเงินคืนผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร (ด้วยเลขบัญชีธนาคาร หรือหมายเลขพร้อมเพย์) สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยผู้ใช้น้ำทั้งประเภทที่พักอาศัย (R1) และประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและอื่น ๆ (R2) สามารถลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำได้ที่

เว็บไซต์ http://www.mwa.co.th
แอปพลิเคชัน MWA onMobile
line: @MWAthailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call Centerโทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line: @MWAthailand

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125