ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมแสดงความยินดีการเคหะแห่งชาติ ครบรอบ 39 ปี

วันที่ 10 ก.พ. 2555

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 39 ปี การเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ โดยมี คุณจำเนียร ดุริยะประณีต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเป็นผู้รับมอบ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125