ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ร่วมปิดศูนย์ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีท่อประปาแตกรั่ว บริเวณเลียบด่วนกาญจนาภิเษกด้านใต้ พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

วันที่ 13 ต.ค. 2563

          เมื่อ​วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) นายประสพสุข สมประสงค์ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) การประปานครหลวง (กปน.) พร้อม​คณะ​ผู้บริหาร ร่วม​ประชุมสรุปสถานการณ์และปิดศูนย์ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีน้ำประปาไม่เพียงพอ ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากเหตุท่อประปาขนาดใหญ่แตก​รั่วฉุกเฉิน บริเวณถนนคู่ขนานเลียบทางด่วนวงแหวนกาญจนา​ภิเษกด้าน​ใต้ ใกล้หมู่บ้านเดอะแกรนด์ โดยมี​ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สมุทรปราการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สมุทรปราการ ร่วมประชุมด้วย

          นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในฐานะ​ผู้​อำนวยการศูนย์ฯ ผู้แทนจาก กอ.รมน. สมุทรปราการ และ​องค์กรปกครอง​ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ สรุปสถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือ โดยนายประสพสุขได้สรุปรายละเอียดการดำเนินงานของ กปน. พร้อมขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน

          นายวันชัยได้ฝากให้ กปน. เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นซ้ำอีก เช่น การกำหนดแผนเผชิญเหตุ การฝึกซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงการช่วยเหลือ เยียวยา ตลอดจนการประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

          ในการนี้ ผู้บริหาร กปน. และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมส่งกลับกำลังพลและรถน้ำจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก และอบจ.ชัยนาท หลังสถานการณ์คลี่คลาย พร้อมขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากเหตุท่อประปาแตกรั่วดังกล่าว

          ทั้งนี้ ปัจจุบัน กปน. ได้วางท่อประปาชั่วคราวและสามารถจ่ายน้ำได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติแล้ว โดยจะดำเนินการซ่อมท่อประปาถาวรอีกครั้ง หลังกรมทางหลวงเสริมความแข็ง​แรงให้โครงสร้างทางด่วนแล้วเสร็จ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125