ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ตรวจเยี่ยมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

วันที่ 9 ก.พ. 2555

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปพบผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารสวนอุตสาหกรรมบางกะดี พร้อมด้วยนายทหารจาก ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เพื่อปรึกษาเรื่องความคืบหน้าในการก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำท่วม ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี ในการนี้ นายภิญโญ จินตพยุงกุล ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้แทนฯ ได้รายงานแผนการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ ที่กำลังดำเนินการอยู่ และได้พูดคุยถึงความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมในการสร้างเขื่อน การสร้างถนน การทำคันดิน และการก่อสร้างโครงสร้างเบา คสล. เพื่อให้การก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมของทางนิคมฯ และ กปน. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้น ผวก. ได้เดินทางไปตรวจดู ณ ไซฟ่อนบางหลวงใต้ รวมทั้งพื้นที่ที่จะก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดแนว คลองประปาฝั่งตะวันออก ที่จะให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125