ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ขอบคุณกำลังพล - ปภ. ร่วมภารกิจแจกน้ำประปาย่านสุขสวัสดิ์ พระสมุทรเจดีย์ พร้อมร่วมส่งกลับหลังสถานการณ์คลี่คลาย

วันที่ 10 ต.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะ ร่วมกับ นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และทีมงาน ร่วมแสดงความขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่กำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้ส่งรถบรรทุกน้ำ จำนวน 60 คัน พร้อมกำลังพล รวมทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่ระดมทีมจากหลายจังหวัดมาร่วมแจกน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุท่อประปาแตกรั่ว บริเวณถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษกด้านใต้ นาน 5 วัน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วจากการวางท่อประปาชั่วคราว จึงมีการถอนกำลังกลับ แต่ยังคงเหลือรถบรรทุกน้ำ 21 คัน และกำลังพลอีกส่วนหนึ่งสำรองไว้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ยังประสบปัญหาการใช้น้ำ

          ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ใช้ที่ทำการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีน้ำประปาไม่เพียงพอจากเหตุท่อประปาขนาดใหญ่แตกรั่วฉุกเฉิน และคาดว่าจะปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125