ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ความคืบหน้างานซ่อมท่อประปาที่แตกรั่ว บริเวณเลียบด่วนกาญจนาภิเษกด้านใต้ ณ เวลา 04.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2563

วันที่ 8 ต.ค. 2563

--การประปานครหลวง (กปน.) รายงานความคืบหน้างานซ่อมท่อประปาที่แตกรั่ว บริเวณเลียบด่วนกาญจนาภิเษกด้านใต้  ณ เวลา 04.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2563--

ผลกระทบจากงานเชื่อมอุดท่อ 1,200 มม.ใต้น้ำล่าช้ากว่าแผนด้วยเหตุรูปตัดท่อภายในมีลักษณะเป็นวงรีต้องใช้เวลาในการปรับแต่งชิ้นงานแผ่นเหล็กวงกลมให้เข้าสนิทกับท่อ ส่งผลให้งานเชื่อมต่อท่อ HDPE 600มม. เข้ากับท่อเดิมล่าช้าตามไปด้วย อีกทั้งยังต้องปรับระดับท่อ HDPE เพื่อเข้าบรรจบกับท่อ 1200 มม. ทำให้ต้องเพิ่มข้อต่อท่อที่เชื่อมต่อโดยใช้แผ่นความร้อนซึ่งเสียเวลาค่อนข้างมากทำให้งานโดยรวมล่าช้ากว่ากำหนดที่ได้แจ้งไว้ โดยได้เชื่อมข้อต่อสุดท้ายเมื่อเวลา 04.00 น. คาดว่างานจะแล้วเสร็จเริ่มเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบเวลา 05.00 น. และน้ำจะค่อยๆสร้างแรงดันขึ้นในระบบท่อในราว 06.30 น.  ทั้งนี้ กปน. ขออภัยในความล่าช้ามา ณ ที่นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125