ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ผู้ว่าการ กปน. ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมท่อประปาที่แตกรั่ว บริเวณเลียบด่วนกาญจนาภิเษกด้านใต้

วันที่ 6 ต.ค. 2563

          เมื่อ​วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 22.30 น. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อม​คณะ​ผู้บริหาร กปน. ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณถนนคู่ขนานเลียบทางด่วนวงแหวนกาญจนา​ภิเษกด้าน​ใต้ ใกล้หมู่บ้านเดอะแกรนด์ หลังประชุมหารือร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.) ในการซ่อมท่อประปาร่วมกับงานซ่อมตอม่อทางยกระดับที่ทรุดตัว
          โดยเบื้องต้น กปน. จะวางท่อประปาชั่วคราว (ท่อ HDPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร คร่อมจุดแตกรั่ว โดยใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน เพื่อลดพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากนั้น เมื่อกรมทางหลวงเสริมความแข็งแรงให้ตอม่อแล้วเสร็จ กปน. จะดำเนินการซ่อมท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เป็นการถาวร เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติต่อไป
          โดยในคืนวันนี้ นักประดาน้ำจะดำลงไปภายในท่อเพื่อเชื่อมอุดท่อประปาทั้งสองด้านคร่อมจุดรั่ว และจะวางท่อประปาชั่วคราว​ HDPE​ ในวันพรุ่งนี้ (6 ตุลาคม 2563) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน 
          ทั้งนี้ ผู้ว่าการ กปน. ได้เร่งรัดกระบวนการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผน รวมทั้งได้วางแนวทางปรับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำให้มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มการบริการรถน้ำให้ครอบคลุม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้น้อยที่สุด
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125