ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
11 ก.พ. นี้ น้ำไม่ไหล บริเวณถนนมหาพฤฒาราม ถนนเจริญกรุง ถึงสะพานสาทร

วันที่ 8 ก.พ. 2555

          นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. จะดำเนินการตัดบรรจบท่อ By Pass ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เข้ากับท่อส่งน้ำเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร บริเวณบ่อพักประตูน้ำสี่พระยา กลางถนนสี่พระยา ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 21.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ กปน. จำเป็นต้องปิดประตูน้ำหลายแห่ง ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ตั้งแต่ ถนนมหาพฤฒารามตลอดทั้งเส้น และถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกสี่พระยา ถึงสะพานสมเด็จ พระเจ้าตากสิน จึงขอให้ประชาชนที่พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ได้จัดเตรียมการบริหารการใช้น้ำ หรือทำการสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
          นางสาวทรรศนีย์ กล่าวอีกว่า การตัดบรรจบท่อส่งน้ำดังกล่าวนี้ ทำเพื่อเสริมปริมาณและ แรงดันน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ และแม้นศรีบางส่วนให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำปกติ ก่อนจะดำเนินการปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำตั้งแต่แยกประดิพัทธ์ ถึง แยกสี่พระยา ที่จะเริ่มดำเนินการราวเดือนมีนาคมนี้ หากประสบข้อขัดข้องสามารถแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 หรือ facebook การประปานครหลวง http://www.facebook.com/MWA.CO.TH ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125