ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2563

วันที่ 2 ต.ค. 2563

          วันนี้ ( 2 ตุลาคม 2563 ) นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4  อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้  กปน. ได้รับการรับรองทั้งหมด 17 แห่ง  รวมกับสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ซึ่งผ่านการรับรองเมื่อปี 2562 ทำให้ กปน. ได้รับมอบตรารับรอง GECC ครบทุกสาขา 

          ทั้งนี้ กปน. ได้มุ่งเน้นยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงง่าย มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกด้านพร้อมปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125