ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ผู้ว่าการ กปน. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร" (มหานคร รุ่น 8)

วันที่ 25 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง GRAND HALL 1 ชั้น 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับมหานคร" แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร" (มหานคร รุ่น 8)  ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

          รายละเอียดการบรรยาย เน้นภาพรวมของการประปานครหลวง ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคสำหรับมหานคร โดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณที่สามารถรองรับการเติบโตและการพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งเอเชีย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประเด็นการจัดการปัญหาภัยแล้งภาคมหานครและการจัดการปัญหาน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

          ในการนี้ คณะผู้จัดงานได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าการ กปน. ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้และตอบข้อชักถาม แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125