ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ชำระค่าน้ำประปาที่เทสโก้โลตัส คิดค่าธรรมเนียมเพียง 5 บาทเท่านั้น

วันที่ 7 ก.พ. 2555

          ผู้ใช้น้ำที่ชำระค่าน้ำประปา ณ จุดชำระเงินของเทสโก้โลตัส จะเสียค่าธรรมเนียมเพียงฉบับละ 5 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 มีนาคม 2555 หลังจากนั้นเทสโก้โลตัสจะคิดค่าธรรมเนียมเป็นฉบับละ 7 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125