ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ควัก 537 ล้าน เสริมแนวป้องกันน้ำท่วมให้เสร็จปีนี้

วันที่ 6 ก.พ. 2555
 
           กปน. เผย ไม่รอแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร เตรียบงบฯ 537 ล้านบาท เสริมแนวป้องกันน้ำท่วมคลองประปา โรงงานผลิตน้ำ และสถานีสูบจ่ายน้ำทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จก่อนหน้าฝน ส่วนแผนระยะยาว รอการพิจารณาจากสภาพัฒน์ฯ เห็นชอบเมื่อไร เริ่มงานทันที
          นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ตามที่ กปน. ได้เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมคลองประปา 3 ระยะ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบผลิตและจ่ายน้ำประปานั้น เพื่อให้ทันรับสถานการณ์น้ำ ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม กปน. จึงได้ปรับแผนใหม่ โดยแผนระยะสั้น จะเสริมความสูงและความแข็งแรงของแนวคันดินเดิม ตลอดแนวคลองประปาทั้ง 2 ฝั่ง โดยฝั่งตะวันออก จะเสริมคันดินและ เสริมความแข็งแรงในบางจุด ตั้งแต่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแลระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร โดยแนวป้องกัน สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 4.47 เมตร ด้านฝั่งตะวันตก จะดำเนินการลอกคลองและเสริมคันดิน สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 3.50 เมตร ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ขึ้นไปเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร ซึ่งงานทั้งหมดนี้
ใช้งบประมาณราว 20 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเดือนพฤษภาคมนี้
          นายลือชัย กล่าวต่อไปว่า นอกจากแนวป้องกันดังกล่าวแล้ว นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้กำกับดูแล กปน. ได้สั่งการให้ กปน. ดำเนินการเสริมแนวคลองประปาเร่งด่วน เป็น 6 ระยะ โดยทุ่มงบประมาณอีก 517 ล้านบาท เพื่อยกระดับถนนลูกรังเดิม ทั้ง 2 ฝั่งคลอง ตั้งแต่สถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ถึง ท่อลอดคลองรังสิต ราว 10 กิโลเมตร เพื่อประโยชน์ในการป้องกันน้ำท่วมคลองประปาและเพื่อการสัญจร ส่วนตั้งแต่ท่อลอดคลองรังสิต ถึง โรงงานผลิตน้ำบางเขน ระยะทาง 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่ง จะดำเนินการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก และในฝั่งกลับกันซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อการสัญจรจะเสริมคันดิน และเสาเข็มเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR คาดว่าจะประกวดราคาได้ก่อนเมษายนนี้ และจะเร่งดำเนินการทุกระยะพร้อมกัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนระยะยาว ที่ขออนุมัติจากรัฐบาลผ่านกระทรวงมหาดไทย ด้วยงบประมาณ 3,500 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาพัฒน์ฯ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบเมื่อไร กปน. จะดำเนินการทันที
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125