ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ร่วมปลูกฝังจิตสาธารณะ

วันที่ 2 ก.พ. 2555

          กลุ่มพนักงานใหม่ของการประปานครหลวง (กปน.) จำนวน 66 คน ร่วมกันทำความสะอาดแท่นน้ำดื่มสาธารณะของ กปน. พร้อมเดินรณรงค์ทำความเข้าใจเรื่องของน้ำประปาและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งตอบข้อซักถามแก่ประชาชน บริเวณ สยามสแควร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะและความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อประชาชน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125