ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน.จัดอบรม "Dark Side of Cyber World มุมมืดบนโลก Cyber"

วันที่ 3 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ ประธานอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการประปานครหลวง (กปน.) เปิดการอบรม "Dark Side of Cyber World มุมมืดบนโลก Cyber" (การสร้างความตระหนักและความเข้าใจภัยคุกคาม (Cyber Threat)) โดยมี นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เข้าร่วมรับฟังด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบการรักษาความปลอดภัย แนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และแนวทางการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ ของ กปน. โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 145 คน

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันต์ โซนี่ ผู้อำนวยการแผนกบริการธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท เอซิสโปรเฟสชั่นนัลเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125