ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ร่วมงานเสวนา "พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน"

วันที่ 3 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกันตัง การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน. ร่วมงานเสวนา "พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน" เปิดเบื้องหลังความสำเร็จ และการขับเคลื่อนองค์กรสู่วิถีใหม่ที่ยั่งยืน จากองค์กรชั้นนำของประเทศ ซึ่งจัดโดย ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนไปสู่วิถีใหม่ (New Normal) ในบริบทความท้าทายของรัฐวิสาหกิจไทยให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต โดยมี นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา

          ในการนี้ นางราชิรัช เป็นผู้แทน กปน. นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน และปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน / ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในเวทีเสวนาฯ ร่วมกับ ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125