ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามชม ข่าว มท. 2 เยี่ยมชมงานซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ กปน.

วันที่ 30 ม.ค. 2555

ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามชม ข่าว มท. 2 เยี่ยมชมงานซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ กปน. ทางรายการกระชับวงข่าว ช่อง TNN 24 เวลา 17.05 - 17.30 น. วันที่ 31 ม.ค. 55 และรายการธุรกิจติดดาว ช่อง 5 เวลา 14.35 - 15.00 ในวันที่ 3 ก.พ. 55

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125