ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ประกาศ : 10 ก.ย. 63 (22.00 - 05.00 น.) กปน. ตัดบรรจบท่อประปาเดิม บริเวณถนนเจริญรัถ และถนนลาดหญ้า #น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว

วันที่ 8 ก.ย. 2563

ประกาศ : 10 ก.ย. 63 (22.00 - 05.00 น.) กปน. ตัดบรรจบท่อประปาเดิม บริเวณถนนเจริญรัถ และถนนลาดหญ้า #น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประปาเดิม บริเวณระหว่างซอยเจริญนคร 2 ถึงซอยเจริญนคร 4 (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ถนนเจริญนคร ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
• #ถนนเจริญรัถ ฝั่งเลขคี่ ตัังแต่ซอยเจริญรัถ 1 ถึงซอยเจริญรัถ 19
• #ถนนลาดหญ้า ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยลาดหญ้า 2 ถึงซอยลาดหญ้า 18

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563
การประปานครหลวง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125