ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
มท.2 นำสื่อเยี่ยมชมงานซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ กปน. พร้อมเตรียมปรับปรุงอุโมงค์ช่วงต่อไปให้แล้วเสร็จ ปี 56

วันที่ 26 ม.ค. 2555

          วันนี้ (26 ม.ค. 55) นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ การประปานครหลวง ณ พื้นที่ก่อสร้าง บริเวณบ่อพักประตูน้ำลุมพินี (แยกศาลาแดง) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.30 เมตร ที่อยู่ใต้ดินกลางใจเมือง ในระดับลึก 20 เมตร พร้อมมอบนโยบายและนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานดังกล่าว
          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้ทำการปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ ด้วยวงเงินกว่า 762 ล้านบาท จำนวน 4 เส้นทาง โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2553 เพื่อรองรับการขยายพื้นที่จ่ายน้ำให้ประชาชน มีน้ำใช้ครบทุกครัวเรือนในปี 2556 นั้น
          ขณะนี้การดำเนินการซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำช่วงบริเวณแยกสี่พระยาถึงสวนลุมพินี หน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 และอุโมงค์ส่งน้ำช่วงหน้าสำนักงานเขตคลองสานผ่านวงเวียนใหญ่ บริเวณใกล้อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ไปถึงสถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ บริเวณสี่แยกท่าพระ ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางนี้ ได้ผ่านขั้นตอนการสอดท่อเหล็กเหนียว เพื่อเสริมความแข็งแรงของอุโมงค์เรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่การดำเนินการทดสอบการรั่วซึม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม และเปิดจ่ายน้ำทันที เพื่อรองรับการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในฤดูร้อนนี้ แม้ว่าจะล่าช้ากว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ก็ตาม เนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ได้ส่งผลต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ทั้งปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างและแรงงาน รวมทั้งด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการระดมแรงงานเพื่อช่วยป้องกันน้ำเข้าคลองประปาบริเวณไซฟ่อนรังสิตและโรงงานผลิตน้ำบางเขนด้วย
          หลังจากนั้น กปน. จะดำเนินการซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำในเส้นทางที่เหลือต่อไป คือ บริเวณแยกประดิพัทธ์ถึงแยกสี่พระยา ความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร และเส้นทางสุดท้าย ระยะทาง 20 เมตร บริเวณบ่อพักลุมพินี สำหรับสาเหตุที่ กปน. ต้องแบ่งการดำเนินการเป็นช่วง ๆ ก็เพื่อจัดระบบการผันน้ำด้วยโครงข่ายท่อประปาที่เชื่อมโยงอยู่ใต้ดินหลายหมื่นกิโลเมตร ให้จ่ายน้ำบริการประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง แม้จะปิดซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำ แต่ผู้ใช้น้ำทุกพื้นที่ยังมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบด้านการจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2556 นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125