ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง เตือนผู้ประสบอุทกภัยอย่าตระหนก เมื่อพบบิลรวบยอด 3 เดือน

วันที่ 26 ม.ค. 2555

          การประปานครหลวง (กปน.) แจ้ง ยังมีผู้ใช้น้ำที่ประสบอุทกภัย 3 พันกว่าราย ที่เพิ่งอ่านน้ำจากมาตรวัดน้ำได้จริง จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำรวม 3 เดือนใน 1 ฉบับ หากไม่สะดวกชำระทั้งหมด สามารถขอผ่อนผันการชำระค่าน้ำได้ หรือมีค่าน้ำสูงกว่าปกติมากเนื่องจากท่อแตกรั่ว แจ้ง กปน.ตรวจสอบแก้ไขให้ตามที่ได้ใช้น้ำจริง โดยติดต่อสาขาที่รับผิดชอบภายในวันที่ 29 ก.พ.นี้
          นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้ชี้แจงว่า หลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. ได้ผ่านพ้นไปแล้ว จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปอ่านมาตรวัดน้ำพร้อมออกใบแจ้งหนี้ ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้น้ำประมาณ 3 พันราย ที่จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำรวบยอด 3 เดือน ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้น้ำตกใจเมื่อพบว่าค่าน้ำมีราคาสูงกว่าปกติที่เคยได้รับ เนื่องจากเป็นยอดการใช้น้ำระหว่างเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2554 ถึงแม้ว่าผู้ใช้น้ำบางส่วนจะอพยพออกจากพื้นที่โดยไม่มีการใช้น้ำ แต่การคิดค่าน้ำของ กปน. จะเป็นการคิดแบบรอบบิลในแต่ละโซนของการอ่านน้ำ ซึ่งไม่ได้คิดทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่งอาจมียอดการใช้น้ำค้างอยู่ก่อนที่จะอพยพ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน้ำท่วมที่อาจทำให้ท่อประปาแตกรั่ว หรือค่าน้ำสูงเนื่องจากลูกลอยค้างหรือชำรุด ฯลฯ
          ทั้งนี้ กปน. ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนโดยการหาร 3 ปริมาณน้ำทั้งหมด ก่อนนำมาคำณวนค่าน้ำ เพื่อลดการคิดอัตราก้าวหน้า แล้วนำค่าน้ำแต่ละเดือนกลับมารวมกันเพื่อออกใบแจ้งค่าน้ำเพียง 1 ฉบับ ซึ่งส่งผลดีให้ผู้ใช้น้ำเสียค่าบริการในการชำระเงินผ่านตัวแทนรับชำระเงิน เพียง 10 บาทเท่านั้น หากออกใบแจ้งค่าน้ำแยกเป็น 3 ฉบับ ผู้ใช้น้ำจะต้องเสียค่าบริการถึง 30 บาท
          จากสถานการณ์ดังกล่าว จะมีผู้ใช้น้ำที่ได้รับใบแจ้งหนี้รวม 3 เดือนใน 1 ฉบับ จำนวนประมาณ 3 พันราย จากผู้ใช้น้ำทั้งหมด 2 ล้านราย ในพื้นที่ 6 สาขาที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อขอผ่อนชำระค่าน้ำได้ ภายในวันที่ 29 ก.พ. 2555 หรือหากมีปัญหาค่าน้ำสูงผิดปกติจากท่อแตกรั่ว ขอให้ติดต่อที่สำนักงานประปาสาขาที่รับผิดชอบในพื้นที่ หรือ ศูนย์บริการประชาชน 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง กปน. ยินดีตรวจสอบและแก้ไขให้ตามความเป็นจริง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125