ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติลูกรวมใจถวายพ่อ

วันที่ 24 ม.ค. 2555

          สมาคมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ (ประเทศไทย) จัดเดินเทิดพระเกียรติลูกรวมใจถวายพ่อเพื่อถวายความจงรักภักดี ในปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาตั้งแต่เวลา 06.00 น. ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125