ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ใช้ 3,500 ล้าน ป้องกันน้ำท่วมคลองประปาทั้ง 2 สาย แบบถาวร

วันที่ 24 ม.ค. 2555

          นายสมัย อนุวัตรเกษม รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า กปน. เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมคลองประปา 3 ระยะ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา โดยแผนระยะสั้น จะดำเนินการเสริมแนวคันดินป้องกันน้ำท่วม ตลอดแนวคลองประปาทั้ง 2 ฝั่ง โดยฝั่งตะวันออก จะเสริมคันดินและ เสริมความแข็งแรงในบางจุด ตั้งแต่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแลระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร โดยแนวป้องกัน สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 4.47 เมตร ด้านฝั่งตะวันตก จะดำเนินการลอกคลองและเสริมคันดิน สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 3.50 เมตร ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ขึ้นไปเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร ทั้งนี้แนวคันดินที่จัดทำขึ้นนี้จะมีความคงทนแข็งแรง และสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนจะจัดทำคันคลองประปาถาวรต่อไป
          นายสมัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับแผนระยะกลาง ได้ตั้งงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2555-2556 เพื่อจัดทำเขื่อนคอนกรีตริมคลองประปาบางส่วน รวมถึงแนวคันกั้นน้ำบริเวณโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบจ่ายน้ำทุกแห่ง และในระยะยาว ได้เสนอโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ เพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าคลองประปาเป็นการถาวร โดยขออนุมัติงบประมาณ 3,500 กว่าล้านบาทจากรัฐบาลผ่านกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปาฝั่งตะวันออกและตะวันตก เป็นคันคอนกรีตถาวร รวมทั้งการสร้างสถานีระบายน้ำและจ่ายสารเคมีในคลองประปาเป็นระยะๆ เพื่อเสริมความเชื่อมั่นและสร้างเสถียรภาพของระบบผลิตน้ำประปาให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาพัฒน์ฯ
          นายสมัย ย้ำว่า กปน. เอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการผลิต และมีการคัดสรรกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา และสถานการณ์ เพื่อให้น้ำประปาที่ผลิตและส่งไปถึงมือประชาชน มีความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากโรค เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยปริมาณและแรงดันที่เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคและอุปโภคน้ำประปาที่บ้านได้อย่างปลอดภัย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125