ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมความก้าวหน้างานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม การประปานครหลวง

วันที่ 23 ม.ค. 2555
 
          วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 8.45 น. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) จะนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้างานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ การประปานครหลวง ณ บริเวณบ่อพักประตูน้ำสวนลุมพินี (แยกศาลาแดง) ใกล้ลานพระรูปรัชกาลที่ 6
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125