ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. แจ้งปรับปรุงระบบ หยุดให้บริการในห้างสรรพสินค้า และระบบออนไลน์ชั่วคราว 21 และ 29 ส.ค. นี้

วันที่ 19 ส.ค. 2563

กปน. แจ้งปรับปรุงระบบ หยุดให้บริการในห้างสรรพสินค้า และระบบออนไลน์ชั่วคราว 21 และ 29 ส.ค. นี้

          นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ในวันที่ 21 และ 29 สิงหาคม 2563 กปน. จะปิดปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ภายในศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จุดบริการด่วนมหานคร และระบบออนไลน์จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังนี้
          ▶️ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต หยุดให้บริการวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. วันที่ 22-23 สิงหาคม และวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ทั้งวัน
          ▶️ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน หยุดให้บริการวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. และวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ทั้งวัน
          ▶️ แอปพลิเคชัน MWA onMobile, เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th, การชำระเงินผ่านตัวแทนรับชำระเงินแบบออนไลน์ ไม่สามารถใช้งานในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00-23.00 น. และวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-15.00 น.
          ทั้งนี้ จุดบริการด่วนมหานคร เดอะมอลล์ บางแค ยังคงหยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนกว่าจะมีประกาศทางการอีกครั้ง
          กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line : @MWAthailand
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125