ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23, 24 กุมภาพันธ์ 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. มอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 53 ปี

วันที่ 13 ส.ค. 2563

           นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) การประปานครหลวง (กปน.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 มอบเงินจำนวน 188,310 บาท แก่ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการด้านบริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และมอบเงินจำนวน 197,430 บาท แก่ แพทย์หญิงจัญจุรี อัศวุตมางกุร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมถ์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 53 ปี 16 สิงหาคม 2563

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125