ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี กปน. เพียงทุกคนร่วมมือประหยัดน้ำ เราจะมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

วันที่ 8 ส.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประปาพบประชาชน” ณ ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย หลักสี่ กทม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี กปน. ภายใต้แนวคิด "Change for Better Care” เน้นการพัฒนาการบริการและระบบประปา เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาธรรมาภิบาล พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. เข้าร่วม

          โดย กปน. จะจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นในพื้นที่ให้บริการทั้ง 18 สาขา เช่น ชุมชนคลองเตย ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย ชุมชนสี่แยกบ้านแขก และชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ เป็นต้น กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการงานประปา การตรวจและซ่อมท่อประปาเบื้องต้น แนะนำวิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน เชิญชวนใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพิ่มเพื่อนผ่าน Line ID @MWAthailaid และบริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt วิธีประหยัดน้ำและการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ รณรงค์การดำเนินงานด้วนความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต พร้อมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย โดยในวันนี้มีดารานักแสดง คุณมิค บรมวุฒิ และ คุณเบนซ์ พรชิตา หิรัญยัษฐิติ ร่วมสร้างความสนุกสนาน พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

          ผู้ว่าการ กปน. ได้เน้นย้ำว่า กปน. มีการผลิตน้ำประปาที่ได้รับมาตรฐานสะอาดปลอดภัยและเพียงพอ พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น เพราะ "ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า” หากพบเห็นท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่สาธารณะ โปรดแจ้งที่ Call Center โทร. 1125 หรือแจ้งผ่าน Application MWA onMobile หรือ Line OA : MWAthailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปา ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125