ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จัดกิจกรรม "น้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ" ณ รร.วัดเขมาภิรตาราม ปลูกจิตสำนึกเยาวชนอนุรักษ์น้ำสู้ภัยแล้ง

วันที่ 7 ส.ค. 2563

กปน. จัดกิจกรรม "น้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ" ปลูกจิตสำนึกเยาวชนอนุรักษ์น้ำสู้ภัยแล้ง พร้อมล้างถังพักน้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่บริการ

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนักเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "น้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ" เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และแก้ปัญหาในภาวะภัยแล้ง ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี (มท.2) โดยจัดกิจกรรมมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) และการดูแลถังพักน้ำ เพื่อคงมาตรฐานและคุณภาพน้ำประปาให้มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่โรงงานผลิตน้ำ พร้อมทั้งดำเนินการล้างถังพักน้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่บริการของ กปน. โดยมีน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามให้ความสนใจเป็นจำนวนมา
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125