ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ผู้ว่าการ กปน. ร่วมงานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conference พร้อมร่วมบรรยาย "การจัดการข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า"

วันที่ 7 ส.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ​คณะผู้บริหาร กปน. ร่วมงานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conference ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ในปี 2019 ซึ่ง กปน. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)

          ในการนี้ ผู้ว่าการ กปน. ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การจัดการข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า" โดยนำเสนอภาพรวมการดูแลลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา กปน. มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าครอบคลุมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125