ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราววันที่ 22 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 16 , 17 มิถุนายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
มท.2 ตรวจเยี่ยมงานวางท่อประธานของ กปน. เปิดประตูสู่ EEC เสริมความแข็งแกร่งระบบสาธารณูปโภคไทย ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วันที่ 6 ส.ค. 2563


วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา กรรมการ กปน. นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร กปน. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้างานก่อสร้างวางท่อประธาน ของ กปน. ในถนนทางหลวงชนบท ฉช.3001 (ถนนเทพราช-ลาดกระบัง) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเชื่อมต่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ EEC เพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เสริมความแข็งแกร่งระบบสาธารณูปโภค ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ จึงมอบหมายให้ กปน. เร่งวางท่อประธาน ขยายเขตบริการน้ำประปาเพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการ EEC รวมทั้งให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเท่าเทียม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. มีแผนขยายเขตการให้บริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในอนาคต ทั้งนี้ กปน. ได้วางท่อไปเชื่อมต่อกับท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงสนับสนุนโครงการ EEC ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในการนี้ มท.2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยงานวางท่อประธาน ในถนนทางหลวงชนบท ฉช.3001 บริเวณคลองกาหลง ใกล้หมู่บ้านเอโทล บาหลี บีช
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125