ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราววันที่ 22 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 16 , 17 มิถุนายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. วางท่อประปาใหม่ แก้ปัญหาท่อแตกรั่ว เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ตามนโยบาย มท.2

วันที่ 31 ก.ค. 2563

          นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อประปาในเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เพื่อแก้ไขปัญหาท่อแตกรั่ว และน้ำประปาไหลอ่อน เนื่องจากท่อบริเวณดังกล่าวใกล้ถึงอายุการใช้งาน โดยเบื้องต้น กปน. ได้ตรวจสอบหาท่อรั่วพร้อมซ่อมท่อเร่งด่วน และได้วางแผนการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยในปี 2564 กปน. มีแผนวางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิม ในถนนกำแพงเพชร 6 ซอย 7 (ถนนสายหลัก) และถนนภายในชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 312

          โดยในถนนสายหลัก กปน. จะดำเนินการวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ความยาวท่อ 2.6 กิโลเมตร มูลค่างานประมาณ 15 ล้านบาท ส่วนในชุมชนฯ 312 กปน. จะวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ความยาวท่อ 710 เมตร มูลค่างานประมาณ 1.7 ล้านบาท โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยบริหารจัดการวางท่อประปาให้สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรคกับงานปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำของเขตหลักสี่ที่จะดำเนินการในอนาคต โดยเมื่องานวางท่อดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2564 จะสามารถแก้ปัญหาท่อแตกรั่ว และเพิ่มแรงดันน้ำในเคหะชุมชนทุ่งสองห้องให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125