ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราววันที่ 22 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 16 , 17 มิถุนายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. รับมอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์จาก กฟผ. ประสานความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

วันที่ 30 ก.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำบางเขน นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับนำไปติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล เพื่อปรับคุณภาพน้ำดิบในคลองประปา โดยมี นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้มอบ
          ทั้งนี้ การมอบเครื่องเติมอากาศฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง กปน. กฟผ. และมูลนิธิเขื่อนยันฮี รวมทั้งเป็นความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระยะที่ 3 ระหว่าง กปน. กับ กฟผ. ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ของทั้งสองหน่วยงานเพื่อประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ในการนี้ ผู้แทนจาก กฟผ. ได้นำเสนอข้อมูลจำเพาะ การทำงาน การใช้งาน การบำรุงรักษา ฯลฯ ของเครื่องเติมอากาศฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ กปน. นำไปพัฒนาต่อยอดสำหรับงานประปาต่อไป พร้อมนำคณะผู้บริหารชมการสาธิตใช้งานเครื่องเติมอากาศฯ ซึ่งทดลองติดตั้งในคลองส่วยตรงข้ามอาคารอำนวยการ ก่อนนำไปติดตั้งถาวรที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125