ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23, 24 กุมภาพันธ์ 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP To The Town ครั้งที่ 2

วันที่ 13 ก.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นผู้แทน กปน. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "OTOP To The Town : โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดย กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากทั่วประเทศ พร้อมทั้งสร้างอาชีพเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดการค้า สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน

          ทั้งนี้ งาน "OTOP To The Town : โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด” มีกำหนดจัดขึ้น จำนวน 11 ครั้ง ๆ ละ 5 - 7 วัน ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมี ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ระดับ 1 - 5 ดาว และผู้ประกอบการสินค้า OTOP ชวนชิม ที่ผ่านการคัดสรร จำนวนกว่า 1,000 ราย มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ซึ่งคาดว่า จะมีการร่วมอุดหนุนสินค้าโอทอปของไทย ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125