ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. มอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย แก่ชุมชนบางกอกน้อย

วันที่ 29 มิ.ย. 2563

กปน. มอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย แก่ชุมชนบางกอกน้อย เพื่อพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย และ มท.2

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีส่งมอบ "เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน” ให้กับ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในคลองวัดไชยทิศและคลองบางขุนนนท์ ในชุมชนบางกอกน้อย โดยมี รศ.ชนินทร์ ทินนโชติ นายชัยทัต แซ่ตั้ง นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา นายไตรรงค์ ขนอม กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน. รวมถึงพี่น้องชาวชุมชนบางกอกน้อย เข้าร่วมพิธี

          นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่ง กปน. ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ กปน. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลองชุมชนบางกอกน้อย ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์พัฒนาคูคลองและสิ่งแวดล้อมชุมชนเขตบางกอกน้อย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียในคูคลอง ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่อยู่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของ กปน. โดยชุมชนบางกอกน้อยอยู่ในบริเวณโรงงานผลิตน้ำธนบุรี ซึ่งประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย กปน. จึงได้จัดทำ "เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน” จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของพนักงาน กปน. จากโครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประเภทนวัตกรรม โดยติดตั้งในคลองวัดไชยทิศ จำนวน 5 เครื่อง และในคลองบางบำหรุ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย โดย กปน. ได้นำนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญของ กปน. มาสร้างความสุขในพี่น้องประชาชน ในการช่วยบำบัดน้ำเสียและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวบางกอกน้อยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

           ในการนี้ มท.2 ได้เยี่ยมชมการสาธิตใช้งานเครื่องเติมอากาศฯ ในคลองวัดไชยทิศ พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อรับทราบความต้องการด้านสาธารณูปโภค พร้อมมอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายที่เป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้ผู้มาร่วมงาน อาทิ คุณมิค บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ และ คุณเบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา แนะนำวิธีประหยัดน้ำแบบง่าย ๆ "ไม่เผลอ ไม่เพลิน ไม่ลืม” และเชิญชวนให้ทุกคนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125