ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. รุกขยายเขตการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่เกษตรกรรมย่านหนองจอก ให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ตามนโยบาย มท.2

วันที่ 24 มิ.ย. 2563

          วันนี้ (วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563) เวลา 15.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา กรรมการ กปน. และคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมหารือกับ นายปารุส อรหัตมานัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก เพื่อติดตามภาพรวมการขยายเขตการให้บริการน้ำประปา บริการพี่น้องประชาชนในย่านหนองจอก มีนบุรี 

          นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า แม้ว่าปัจจุบัน กปน. จะให้บริการน้ำประปาได้ครอบคลุมพื้นที่ทุกชุมชนแล้วก็ตาม แต่ยังมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตขยาย โดยเฉพาะพื้นที่ชานเมืองที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ยังไม่สามารถเข้าถึงน้ำประปาสะอาดปลอดภัย จึงมอบหมายให้ กปน. เร่งดำเนินการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว มีน้ำใช้อย่างเพียงพอทั่วถึงและเท่าเทียม ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน พร้อมย้ำให้ช่วยกันใช้น้ำกันอย่างรู้คุณค่า แม้ฝนจะตกแล้ว แต่เรายังต้องช่วยกันประหยัดน้ำต่อไป

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ในแต่ละปี กปน. จะมีการประสานงานกับสำนักงานเขตในพื้นที่ เพื่อสอบถามความต้องการใช้น้ำประปาจากภาคประชาชน และนำมาวางแผนการขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ซึ่งในพื้นที่เขตหนองจอก ในปีงบประมาณ 2563 ได้ลงทุนวางท่อประปา รวม 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 4 กิโลเมตรเศษ วงเงินงบประมาณ 6 ล้านบาทเศษ รองรับความต้องการใช้น้ำประชาชน 229 ครัวเรือน นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2564 ในเบื้องต้นจะวางท่อประปาเพิ่มเติมอีก 4 เส้นทาง ระยะทางรวม 3.8 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 3.7 ล้านบาท รองรับความต้องการใช้น้ำรวม 76 ครัวเรือน ซึ่ง กปน. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการน้ำประปาแก่ทุกท่าน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนคนไทย 

          ในการนี้ มท.2 ได้ลงพื้นที่ชุมชนเลียบคลองบึงเตย และซอยสังฆสันติสุข 61 เพื่อตรวจเยี่ยมเร่งรัดงานวางท่อขยายพื้นที่บริการน้ำประปา พร้อมรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชน และมอบน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้าให้ประชาชนในพื้นที่ด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125