ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ศึกษาดูงานท่อพีวีซี Hi Impact ช่วยลดปัญหาท่อแตกรั่ว เพิ่มความสุขในการใช้น้ำของประชาชน

วันที่ 24 มิ.ย. 2563

          นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหารสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง กปน. เข้าศึกษาดูงาน บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด โดยมี นายณรงค์ ภัทรเลาหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้การต้อนรับ โดยคณะผู้บริหารได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ความคืบหน้า การพัฒนามาตรฐานท่อพีวีซีแบบ Hi Impact” ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกมากกว่าท่อปกติ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาท่อประปาแตกรั่ว เพิ่มความสุขในการใช้น้ำของพี่น้องประชาชน รวมถึงเยี่ยมชมการทดสอบแรงกระแทกของท่อ และทดสอบแรงดันภายในท่อ ตลอดจนหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท่อพีวีซีสำหรับใช้ในงานประปาให้มีความคงทนแข็งแรงยิ่งขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125